Behöver du någon att tala med?

Du är välkommen till mig med stora eller små problem. Jag är en legitimerad psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i psykoterapi, som arbetar med ett psykodynamiskt perspektiv. Jag har många års  erfarenhet av arbete som klinisk psykolog och privatpraktiserande psykoterapeut.

Mig finner du på Studio Källan, Järnvägsgatan 3, i  centrala Vellinge.

Du kan kontakta mig per telefon: 0709-22 07 99
Du kan även nå mig via mejl, gunvorarfwidson@yahoo.se

Gunvor Löfgren Arfwidson